20 Reče mu mladić: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba?
Kopirano
Komentari
Neki kažu da je mladić bio gord i hvalisav, jer kako je mogao da zadobije ljubav prema bližnjem, ako je bio bogat, pošto nijedan od onih koji voli svoga bližnjega ne može da bude bogatiji od njega. Drugi, opet, to razumeju na ovaj način: „Pretpostavimo“, kaže on, „da sam sve ovo sačuv...
Više
ao. Šta mi još nedostaje?
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga