17 A on reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti.
Kopirano
Komentari
17-19

Gospod upućuje mladića na zapovesti Zakona, kako Jevreji ne bi mogli da kažu da On prezire Zakon. Šta se zatim dogodilo?
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga