12 Jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili; a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. Ko može primiti neka primi.
Kopirano
Komentari
Malo je onih, kaže, koji postižu vrlinu devičanstva. Neki su uškopljenici od utrobe majke svoje, drugim rečima, takvi su po prirodi i ne privlači ih telesno sjedinjenje sa ženom, te žive u celomudriju bez nagrade. Ima i onih koje su ljudi uškopili. Ali, uškopljenici koji su sami sebe uško...
Više
pili „Carstva radi nebeskog“ nisu oni koji su sebe osakatili, jer to zaslužuje prokletstvo, već oni koji žive u uzdržanju. Ovo razumi i na sledeći način. Uškopljenik po prirodi jeste onaj koji nema prirodne naklonosti prema telesnoj ljubavi; od ljudi je uškopljen onaj koji po savetu ljudi odseca plamen telesne požude; a sam je sebe uškopio onaj koji tome nije naučen od drugih, već sam teži celomudrenosti. Ovaj poslednji je i naj-bolji, jer ga ne rukovodi drugi, već sam sebe rukovodi ka Carstvu nebeskom. Hristos želi da svojom slobodnom voljom živimo vrlinski, te kaže: „Ko može primiti neka primi“, jer ne zahteva na silu devičanstvo, niti zabranjuje brak, ali devičanstvo više ceni
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga