10 Rekoše mu učenici njegovi: ako je tako čovjeku sa ženom, nije se dobro ženiti.
Kopirano
Komentari
Učenici su bili smućeni i zato govore: „Ako su muž i žena sjedinjeni da bi bili nerazdvojni celi život, i muž ne sme oterati ženu ako je ona rđave naravi, onda je bolje ne ženiti se. Lakše je, dakle, ne ženiti se, i boriti se protiv prirodnih želja, nego li trpeti rđavu ženu.“ Kada...
Više
kažu: „Ako je tako čoveku sa ženom“, misle na neraskidivu supružansku zajednicu. Neki to tumače i na ovaj način: „Ako je čoveku tako, to jest, ako čovek koji nezakonito otpusti svoju ženu izaziva takav prekor i osudu, onda se nije dobro ženiti.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga