2 I dozva Isus dijete, i postavi ga među njih,
Kopirano
Komentari
2-4

Videći Svoje učenike savladane strašću slavoljublja, Gospod ih umiruje, ukazujući im na put smirenoumlja preko jednog bezazlenog deteta. Moramo da budemo kao deca po smirenju duha, a ne detinjasti umom; dakle, nezlobivi, a ne nerazumni. Kaže im: „Ako se ne obratite“, da ...
Više
bi im pokazao da su s puta smirenoumlja otišli u slavoljublje. „Zato je potrebno da se opet vratite smirenoumlju od koga ste se udaljili.�
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga