9 I silazeći s gore zapovjedi im Isus govoreći: nikom ne kazujte što ste vidjeli dok sin čovječij iz mrtvijeh ne ustane.
Kopirano
Komentari
U Svom smirenju zapoveda da nikome ne kazuju što su videli) zbog toga da se oni koji to čuju ne bi sablaznili kada Ga posle vide raspeta na krstu. Oni bi (tada) mogli pomisliti da je On prevarant koji je sva Svoja čudesa prividno učinio. Dobro nauči da je sozercanje Boga došlo nakon šest dana...
Više
, za koliko je svet stvoren. Ako, dakle, ne prevaziđeš ovaj svet i ne popneš se visoko na goru, nećeš videti slavna viđenja: ni „lice Isusovo“, koje je Njegovo božanstvo, niti „odeću“ – telo Njegovo. Ali, ako se popneš na „goru visoku“ tada ćeš videti Mojseja i Iliju kako govore sa Hristom, jer Zakon, Proroci i Hristos jedno govore i u svemu se slažu. Kada vidiš čoveka da jasno tumači značenje Pisma, znaj da on jasno gleda i lice samoga Isusa. Ako još i objašnjava reči Pisma i rasvetljuje njihov smisao, znaj da on gleda i „belu odeću Isusovu“, jer su reči odeća mislima. Ali nemoj da kažeš kao Petar da nam je „dobro biti ovde“, jer uvek treba da napredujemo i ne zadržavamo se na jednom stepenu vrline i sozercanja, već da se još više penjemo u visinu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga