32 A Isus dozvavši učenike svoje reče: žao mi je ovoga naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju šta jesti; a nijesam ih rad otpustiti gladne da ne oslabe na putu.
Kopirano
Komentari
Ljudi se nisu usuđivali da traže hleba, jer su bili došli radi iscelenja. Ali, čovekoljubivi Gospod ipak brine o njima. Kako niko ne bi mogao da kaže da su imali hrane, On govori: „Čak i da su imali, potrošili su je, jer je već prošlo tri dana.“ Da bi pokazao da su došli iz daleka kaž...
Više
e: „Da ne malakšu na putu.“ Sve ovo govori učenicima da bi ih podstakao da kažu: „Ti možeš da ih nahraniš kao što si već nahranio pet hiljada ljudi.“ Ali, učenici to još nisu shvatali
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga