29 Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smjeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojijem.
Kopirano
Komentari
29-30

„Jaram Hristov“ je smirenje i krotost. Ko sebe smiri pred svakim čovekom, ima pokoj u duši i ostaje miran, dok je slavoljubiv čovek i gordeljivac uvek u brigama, jer ne želi da bude manji od drugih i uvek misli o tome kako će se većma proslaviti i pobediti svoje neprij...
Više
atelje. Zato je „jaram Hristov“, smirenje, lako nositi, jer je našoj poniženoj prirodi lakše da se smirava nego li da se preuznosi. Ali, i sve Hristove zapovesti takođe su „jaram“, i one su lake zbog nagrade koja nas očekuje, iako ponekad izgledaju teške
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga