10 Jer je ovo onaj za koga je pisano: eto, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem, koji će pripraviti put tvoj pred tobom.
Kopirano
Komentari
Jovan je nazvan anđelom zbog svog anđelskog i bestelesnog života, ali i zato što je bio glasnik koji je objavljivao Hrista. On je Hristu pripremio put svedočeći o Njemu i krštavajući za pokajanje, jer posle pokajanja dolazi oproštaj grehova, koji daje Hristos. Gospod je sve ovo rekao kada s...
Više
u Jovanovi učenici već bili otišli, kako ne bi izgledalo da im laska. Proroštvo koje se spominje prorekao je Malahija
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga