5 A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.
Kopirano
Komentari
"...A Salmon rodi Vooza s Rahavom..."

Neki misle da je Rahava ona Rava bludnica koja je primila uhode Isusa Navina i spasivši njih spasla i samu sebe. Matej je spominje kako bi nam pokazao da, kao sto je ona bila bludnica, tako su i neznabožački narodi bludničili svojim delima. A...
Više
li su se ipak spasli svi oni neznabođci koji su primili "Isusove uhode", to jest apostole, i poverovali njihovim rečima.

"...A Vooz rodi Ovida s Rutom..."

Ova Ruta je bila strankinja, ali se ipak udala za Vooza. Tako je i crkva među neznabošcima, budući strankinja i van zaveta, zaboravila svoj narod, poštovanje idola i oca svoga đavola, te se obručila Sinu Božijem
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga