8 Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio; zatvoren sam, i ne mogu izaći.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga