7 Oteža mi gnjev tvoj, i svima valima svojim udaraš me.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga