5 Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš, i koji su od ruke tvoje daleko.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga