4 Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile,
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga