2 Nek izađe preda te molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu;
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga