18 Udaljio si od mene druga i prijatelja; poznanici moji sakrili su se u mrak.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga