14 Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, i odvraćaš lice svoje od mene?
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga