12 Eda li će u tami poznati čudesa tvoja, i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja?
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga