11 Eda li će se u grobu pripovijedati milost tvoja, i istina tvoja u truhljenju?
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga