7 Ovce i volove sve, i divlje zvjerinje,
Kopirano
Komentari
Pod tim podrazumeva one od Izrailjaca koji su poverovali. A još i životinje poljske – pod tim podrazumeva neznabošce.
Sv. Atanasije Aleksandrijski
Sv. Atanasije Aleksandrijski
(296 - 373)
Analiza
Pretraga