1 Zna se u Judeji za Boga, u Izrailja je veliko ime njegovo.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga