2 Izbavi me od onijeh koji čine bezakonje, i od krvopija sačuvaj me.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga