17 Silo moja! tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga