16 A ja ću pjevati silu tvoju, rano ujutru glasiti milost tvoju; jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga