13 Raspi u gnjevu, raspi, da ih nema; i neka poznadu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga