12 Za grijeh usta njihovijeh, za riječi jezika njihova; nek se uhvate u oholosti svojoj za kletvu i laž koju su govorili.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga