10 Bog, koji me miluje, ide preda mnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga