9 Prije nego kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnja, i sirovo i nagorjelo neka raznese vihor.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga