8 Kao puž, koji se raščinja, neka iščile; kao dijete, koje žena pobaci, neka ne vide sunca.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga