6 Bože! polomi im zube u ustima njihovijem; razbij čeljusti lavovima, Gospode!
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga