4 U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluhe aspide, koja zatiskuje uho svoje,
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga