3 Od samoga rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga