2 Ta, bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga