11 I reći će ljudi: zaista ima ploda pravedniku! zaista je Bog sudija na zemlji!
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga