10 Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga