1 Govorite li zaista istinu, silni, sudite li pravo, sinovi čovječiji?
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga