9 Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova. Jer su štitovi zemaljski Božiji. Da je uzvišen!
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga