8 Bog caruje nad narodima; Bog sjedi na svetom prijestolu svom.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga