4 Izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji mu omilje.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga