6 Mnogi govore: ko će nam pokazati što je dobro? Obrati k nama, Gospode, svijetlo lice svoje.
Kopirano
Komentari
Mnogi govore: Ko će nam pokazati dobra? To su reči ljudi koji ne obraćaju pažnju na odluke Božije.
Znamenova se na nama svetlost lica Tvoga, Gospode. Svetlost svetu je Hristos. On nas je naučio da poznamo istinska dobra, od kojih zadobijamo duhovno veselje uma i srca.
Sv. Atanasije Aleksandrijski
Sv. Atanasije Aleksandrijski
(296 - 373)
Analiza
Pretraga