31 Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je obrana osim Boga našega?
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga