3 Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga