3 Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega, u kojega nema pomoći.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga