10 Gospod je car dovijeka, Bog tvoj, Sione, od koljena do koljena. Aliluja.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga