3 Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle.
Kopirano
Komentari
Moj čuvstveni (vidljivi) i duhovni (nevidljivi) neprijatelj bacio me je u tamu žalosti i pomračio moj um. Izraz kao mrtve od veka upotrebljen je da bi se pomračenje opisalo u višem stepenu i sili. Nije jednostavno rekao: kao mrtve nego je dodao i reči: od veka, ukazujući time na starinu, kako bi sa posebnom snagom pokazao težinu i veličinu svoje teskobe: ona se, kao drevni mrtvaci zasuti mnoštvom zemlje, nalazi u dubokoj tmini.
Evtimije Zigaben
Evtimije Zigaben
(1050 - 1120)
Analiza
Pretraga