2 Smjeran sam i krotak dušom svojom, kao dijete kraj matere; kao dijete duša je moja u meni.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga