3 Veliko djelo čini Gospod na nama; razveselismo se.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga