1 Kad vraćaše Gospod roblje Sionsko, bijasmo kao u snu.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga