7 Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti, i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka.
Kopirano
Komentari
Ti, Gospode, sačuvaćeš nas i odbranićeš nas od roda ovoga i do veka. Reči Gospode, sačuvaćeš nas postavljene su umesto reči „Gospode, sačuvaj nas od onih koji se spolja naoružavaju protiv nas“ a reči odbranićeš nas umesto reči “ odbrani nas od onih, koji nas napadaju iznutra“...
Više
. Drugim rečima, prorok se ovde moli da nas Bog sačuva od vidljivih i odbrani od nevidljivih neprijatelja. Ili se pak reči sačuvaćeš nas odnose na sadašnji naraštaj, a reči odbranićeš nas na budući naraštaj zlih ljudi. Ove reči su se opravdale jer je vera onih, koji su prihvatili evanđelsku propoved, ostala nepobeđena od tadašnjih progonitelja, kao što će i u vekove biti nepobediva. Nju nisu mogli da pobede niti Jelini, koji su otvoreno vojevali protiv vere, niti jeretici koji su potajno smišljali lukavstva protiv nje.

Naokolo bezbožnici hode. Sa svih strana okružuju nas bezbožnici, pokušavajući da potisnu i da pobede veru u Hrista. Tako postupaju neznabošci i carevi – progonitelji. Jeretici takođe hodaju unaokolo, jer božanstveno Pismo ne razumeju u pravom smislu, nego u izopačenim i lažnim umovanjima i tumačenjima.

Po visini Tvojoj umnožio si staranje za sinove ljudske. Ti si, Gospode, uznevši se na krst, pokazao veliko staranje za ljudski rod, zbog kojeg si i postradao. Ovo bi se, možda, moglo razumeti i ovako: Ti si, Gospode, uznevši se na nebesa u dan Vaznesenja, bio milosrdan prema ljudima, jer si nisposlao Duha Svetoga, Koji ih prosvetljuje i rukovodi evanđelskom propovedi
Evtimije Zigaben
Evtimije Zigaben
(1050 - 1120)
Analiza
Pretraga