3 Istrijebiće Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi,
Kopirano
Komentari
Često se dešava da one reči, koje sadrže želju, Pismo izražava u budućem vremenu. Tako je učinjeno i na ovom mestu, jer se David moli da konačno bude iskorenjena podmuklost, zajedno sa onima koji se preuznose nad ništavnima (malima) i o sebi govore nešto veliko. Ili, možda, David ovim re...
Više
čima prorokuje o propasti podmuklih, a da o onima, koje je nazvao velerečivima, govori u nastavku (4)
Evtimije Zigaben
Evtimije Zigaben
(1050 - 1120)
Analiza
Pretraga